iFuel

Informatie

 • Offertes

  De prijzen als genoemd op deze website zijn slechts een indicatie. Voor elke opdracht wordt eerst een offerte op maat verstuurd. Offertes worden digitaal verstuurd via de service van Moneybird. Voor aanvang van de dienst dient de offerte altijd geaccepteerd te zijn en voorzien van een digitale handtekening. De offerte is op elk moment terug te zien via de link in het e-mailbericht.

  Facturen

  Facturen worden door Moneybird digitaal, per e-mail verstuurd. Facturen dienen te worden voldaan binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De facturen zijn op elk moment terug te zien via de link in het e-mailbericht.

  Betaalwijze

  Alle facturen dienen te worden betaald via iDeal. Bij het openen van de digitale factuur ziet u de knop 'betaal via iDeal'. Deze betaalwijze is snel, veilig en eenvoudig. In overleg kan eventueel handmatig via bankoverschrijving betaald worden. Vanwege de extra administratieve handelingen wordt hiervoor € 2,50 per transactie in rekening gebracht.

  Levertermijn

  Wij streven ernaar websites zo snel mogelijk op te leveren. Over het algemeen gelden de volgende levertijden: 1-2 weken voor een website en 2-4 weken voor een webwinkel. Dit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke wensen van opdrachtgever en de snelheid waarmee de inhoud van de website wordt aangeleverd.

  Facturering

  Websites worden gefactureerd volgens onderstaand schema:
  • 35% bij aanvang ontwikkeling;
  • 65% bij oplevering.
  Nadat deze laatste factuur is voldaan wordt toegang verleend tot het CMS. Als alle facturen zijn voldaan wordt de website/webwinkel uw eigendom.

  De maandelijkse kosten van een van het optionele CMS-Onderhoudspakket worden elke eerste van de maand gefactureerd voor de komende maand. Ook hier kan er eenvoudig via iDeal betaald worden. Hiervoor geldt geen minimale contractuur en geen opzegtermijn.

  Referentie

  Onderaan elke gerealiseerde website wordt een kleine verwijzing geplaatst naar onze website.

  Extra info

  Ten gunste van de efficiency kan het zijn dat er gebruik wordt gemaakt van een bestaand ontwerp (ook wel template of theme genoemd). Deze wordt dat dusdanig aangepast dat het perfect aansluit bij de eisen die u aan uw website of webwinkel stelt.
 • De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op iFuel, www.ifuel.nl.

  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van deze website

  De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over bijvoorbeeld de tarieven voor webdesign, webhosting of een website laten maken. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel iFuel Webdesign zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. iFuel Webdesign garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. iFuel Webdesign wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

  Informatie van derden, producten en diensten

  Wanneer iFuel Webdesign links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door iFuel Webdesign wordt aanbevolen. iFuel Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de iFuel Webdesign niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

  Informatie gebruiken

  iFuel Webdesign behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iFuel Webdesign of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

  Wijzigingen

  iFuel Webdesign behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

  Toepasselijk recht

  Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie over een website laten maken, webhosting, webdesign of het versturen van een offerte.

  Gebruik van uw gegevens

  Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij iFuel Webdesign daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt iFuel Webdesign de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken per email, brief of telefoon. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
 • Op alle producten en diensten van iFuel Webdesign zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.